Widzisz posty wyszukane dla słów: Stefan Żeromski

Temat: J. Polski
Stefan Żeromski (ur. 14 października 1864 w Strawczynie koło Kielc, zm. 20 listopada 1925 w Warszawie) – polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany "sumieniem polskiej literatury". Pseudonimy: Maurycy Zych, Józef Katerla i Stefan Iksmoreż.

Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Jelita. Wychował się w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich. Jego ojciec Wincenty Żeromski wspierał Polaków walczących w powstaniu styczniowym. Jednak po upadku powstania na skutek represji rosyjskich ojciec utracił majątek i aby utrzymać rodzinę został dzierżawcą folwarków. W roku 1873 dziewięcioletni Stefan trafił na rok do szkoły początkowej w Psarach.

W 1874 roku rozpoczął naukę w kieleckim Miejskim Gimnazjum, które ukończył w 1886 roku bez uzyskania matury. Przeszkodą nie do pokonania okazała się matematyka. Rozpoczęte w tym samym roku studia w Instytucie Weterynarii w Warszawie (uczelnia nie wymagała matury) musiał przerwać z powodów finansowych. Następnie w 1889 zaczął pracować jako guwerner w domach ziemiańskich m.in. w Nałęczowie. Debiutował jako nowelista na łamach Tygodnika Powszechnego w 1889 roku. W 1892 przebywał krótko w Zurychu, Wiedniu, Pradze i Krakowie. Jesienią tego roku ożenił się z Oktawią z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczową, którą poznał w Nałęczowie. Również w tym samym roku wyjechał z żoną i jej córeczką z pierwszego małżeństwa do Szwajcarii, gdzie pracował jako bibliotekarz w Muzeum Narodowym Polskim w Raperswilu. Tam powstawały m.in. Syzyfowe prace. W Szwajcarii zetknął się z m.in. z Gabrielem Narutowiczem, Edwardem Abramowskim. W latach 1895 i 1898 ukazały się zbiory opowiadań Żeromskiego.

Po powrocie do kraju w 1897 pracował jako pomocnik bibliotekarza w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie aż do roku 1904. Również w tym samym roku, tj. roku powrotu ze Szwajcarii, ukazały się Syzyfowe prace. W 1899 roku Żeromskiemu urodził się syn Adam i ukazali Ludzie bezdomni. W 1904 wyszła powieść Popioły, której sukces wydawniczy pozwolił przenieść się rodzinie Żeromskiego prawie na rok do Zakopanego. Dopiero od 1904 roku mógł poświęcić się pracy pisarskiej. Od 1905 roku działał w organizacjach demokratycznych i socjalistycznych. Był inicjatorem założenia Uniwersytetu Ludowego, organizował kursy dokształcające dla uczniów szkoły rzemieślniczej, w domu Żeromskich prowadzono ochronkę i tajną szkołę. W 1909 wyjechał z rodziną do Paryża, w którym mieszkali trzy lata. Po powrocie do kraju osiedlił się w Zakopanem. W 1913 założył nową rodzinę z malarką Anną Zawadzką. Owocem tego związku była córka Monika. Po wybuchu I wojny światowej zgłosił się do Legionów Polskich, jednak nigdy nie brał udziału w walkach. Wrócił do Zakopanego i działał w pracach Naczelnego Komitetu Zakopiańskiego. W 1918 w wyniku choroby zmarł syn Żeromskiego – Adam.

W wolnej Polsce Żeromski zamieszkał w Warszawie, gdzie brał znaczący udział w życiu literackim. Brał udział w akcji propagandowej na Powiślu celem przyłączenia tych terenów do Polski, między innymi w Iławie, Suszu, Prabutach, Kwidzynie, Grudziądzu i wielu innych miejscowościach Warmii, Mazur i powiatów nadwiślańskich. Był inicjatorem powstania projektu Akademii Literatury, Straży Piśmiennictwa Polskiego a w 1922 został założycielem i pierwszym prezesem polskiego oddziału PEN Clubu. W latach dwudziestych osiedlił się w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą, a później mieszkał na Zamku Królewskim w Warszawie. W 1922 ukazała się powieść Wiatr od morza, za którą otrzymał państwową nagrodę literacką, a w 1924 powieść Przedwiośnie.

Żeromski zmarł w 1925 i został pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie. W 1928 otwarto w Nałęczowie poświęcone pisarzowi muzeum.

może nie krótka, ale są w niej zawarte wszystkie informacje:)
Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematu

Temat: J. Polski

Stefan Żeromski (ur. 14 października 1864 w Strawczynie koło Kielc, zm. 20 listopada 1925 w Warszawie) – polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany "sumieniem polskiej literatury". Pseudonimy: Maurycy Zych, Józef Katerla i Stefan Iksmoreż.

Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Jelita. Wychował się w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich. Jego ojciec Wincenty Żeromski wspierał Polaków walczących w powstaniu styczniowym. Jednak po upadku powstania na skutek represji rosyjskich ojciec utracił majątek i aby utrzymać rodzinę został dzierżawcą folwarków. W roku 1873 dziewięcioletni Stefan trafił na rok do szkoły początkowej w Psarach.

W 1874 roku rozpoczął naukę w kieleckim Miejskim Gimnazjum, które ukończył w 1886 roku bez uzyskania matury. Przeszkodą nie do pokonania okazała się matematyka. Rozpoczęte w tym samym roku studia w Instytucie Weterynarii w Warszawie (uczelnia nie wymagała matury) musiał przerwać z powodów finansowych. Następnie w 1889 zaczął pracować jako guwerner w domach ziemiańskich m.in. w Nałęczowie. Debiutował jako nowelista na łamach Tygodnika Powszechnego w 1889 roku. W 1892 przebywał krótko w Zurychu, Wiedniu, Pradze i Krakowie. Jesienią tego roku ożenił się z Oktawią z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczową, którą poznał w Nałęczowie. Również w tym samym roku wyjechał z żoną i jej córeczką z pierwszego małżeństwa do Szwajcarii, gdzie pracował jako bibliotekarz w Muzeum Narodowym Polskim w Raperswilu. Tam powstawały m.in. Syzyfowe prace. W Szwajcarii zetknął się z m.in. z Gabrielem Narutowiczem, Edwardem Abramowskim. W latach 1895 i 1898 ukazały się zbiory opowiadań Żeromskiego.

Po powrocie do kraju w 1897 pracował jako pomocnik bibliotekarza w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie aż do roku 1904. Również w tym samym roku, tj. roku powrotu ze Szwajcarii, ukazały się Syzyfowe prace. W 1899 roku Żeromskiemu urodził się syn Adam i ukazali Ludzie bezdomni. W 1904 wyszła powieść Popioły, której sukces wydawniczy pozwolił przenieść się rodzinie Żeromskiego prawie na rok do Zakopanego. Dopiero od 1904 roku mógł poświęcić się pracy pisarskiej. Od 1905 roku działał w organizacjach demokratycznych i socjalistycznych. Był inicjatorem założenia Uniwersytetu Ludowego, organizował kursy dokształcające dla uczniów szkoły rzemieślniczej, w domu Żeromskich prowadzono ochronkę i tajną szkołę. W 1909 wyjechał z rodziną do Paryża, w którym mieszkali trzy lata. Po powrocie do kraju osiedlił się w Zakopanem. W 1913 założył nową rodzinę z malarką Anną Zawadzką. Owocem tego związku była córka Monika. Po wybuchu I wojny światowej zgłosił się do Legionów Polskich, jednak nigdy nie brał udziału w walkach. Wrócił do Zakopanego i działał w pracach Naczelnego Komitetu Zakopiańskiego. W 1918 w wyniku choroby zmarł syn Żeromskiego – Adam.

W wolnej Polsce Żeromski zamieszkał w Warszawie, gdzie brał znaczący udział w życiu literackim. Brał udział w akcji propagandowej na Powiślu celem przyłączenia tych terenów do Polski, między innymi w Iławie, Suszu, Prabutach, Kwidzynie, Grudziądzu i wielu innych miejscowościach Warmii, Mazur i powiatów nadwiślańskich. Był inicjatorem powstania projektu Akademii Literatury, Straży Piśmiennictwa Polskiego a w 1922 został założycielem i pierwszym prezesem polskiego oddziału PEN Clubu. W latach dwudziestych osiedlił się w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą, a później mieszkał na Zamku Królewskim w Warszawie. W 1922 ukazała się powieść Wiatr od morza, za którą otrzymał państwową nagrodę literacką, a w 1924 powieść Przedwiośnie.

Żeromski zmarł w 1925 i został pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie. W 1928 otwarto w Nałęczowie poświęcone pisarzowi muzeum.

może nie krótka, ale są w niej zawarte wszystkie informacje:)
dluzszej nie bylo jak prosze o krotka a nie 4 strony Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematu

Temat: [RS] Zbiór streszczeń mp3
Zbiór streszczeń w formie mp3
1. Adam Mickiewicz -Adam Mickiewicz - Dziady, część III
2. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz, księga II "Zamek"
3. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz, księga XI "Rok 1912"
4. Adam Mickiewicz - Romantyczność
5. Adam Mickiewicz - Stepy akermańskie
6. Biblia - Ksiega Hioba
7. Biblia - Ksiega Koheleta
8. Biblia - Ksiega Rodzaju
9. Biblia - Nowy Testament
10. Biblia - Piesn nad piesniami
11. Biblia - Przypowiesc o siewcy
12. Biblia - Przypowiesc o synu marnotrawnym
13. Biblia - Psalmy
14. Biblia - Stary Testament
15. Biblia - wstep
16. Bogurodzica
17. Bolesław Leśmian - W malinowym chruśniaku
18. Cypian Kamil Norwid - Fortepian Szopena
19. Czesław Miłosz - Campo di Fiori
20. Daniel Naborowski - Do Anny
21. Daniel Naborowski - Marnosc
22. Gustaw Herling-Grudziski - Inny świat
23. Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
24. Homer - Iliada
25. Homer - Odyseja
26. Ignacy Krasicki - Do krola
27. Ignacy Krasicki - Kruk i lis
28. Ignacy Krasicki - Pijanstwo
29. Ignacy Krasicki - Ptaszki w klatce
30. Ignacy Krasicki - Swiat zepsuty
31. Ignacy Krasicki - Wstep do bajek
32. Jan Andrzej Morsztyn - Cuda Milosci
33. Jan Andrzej Morsztyn - Do trupa
34. Jan Kasprowicz - Z chałupy - sonet I
35. Jan Kochanowski - Czego chcesz od nas Panie
36. Jan Kochanowski - Piesn o spustoszeniu Podola
37. Jan Kochanowski - Piesn Swietojanska o Sobotce
38. Jan Kochanowski - Tren I
39. Jan Kochanowski - Tren II
40. Jan Kochanowski - Tren III
41. Jan Kochanowski - Treny Wstep
42. Julian Tuwim - Mieszkańcy
43. Julian Tuwim - Pogrzeb prezydenta Narutowicza
44. Juliusz Słowacki - Grób Agamemnona
45. Juliusz Słowacki - Testament mój
46. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - Hymn do Nirwany
47. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - Koniec wieku XIX
48. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - Widok ze Świdnicy do Doliny Wierchcichej
49. Krzysztof Kamil Baczyski - Ten czas
50. Leopold Staff - Ars poetica
51. Leopold Staff - Deszcz jesienny
52. Maria Konopnicka - Wojny najmita
53. Miron Białoszewski - Karuzela z madonnami
54. Mit o Dedalu i Ikarze
55. Mit o Edypie
56. Mit o Prometeuszu
57. Mit o Syzyfie
58. Molier - Skapiec
59. Molier - Swietoszek
60. Piesn o Rolandzie
61. Poezja dworska
62. Stanisław Wyspiański - Wesele
63. Stefan Żeromski - Przedwiośnie
64. Sławomir Mrożek - Tango
65. Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią
66. Waclaw Potocki - Nierzadem Polska stoi
67. Waclaw Potocki - Transakcja wojny chocimskiej
68. Waclaw Potocki - Zbytki polskie
69. Wiesława Szymborska - Kot w pustym mieszkaniu
70. William Szekspir - Makbet
71. Witold Gombrowicz - Ferdydurke
72. Władysław Reymont - Chłopi, tom I "Jesień"
73. Zbigniew Herbert - Przesłanie Pana Cogito
74. Zygmunt Krasiski - Nie-boska komedia
Waga ok. 99mb


KUNIEC
Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Gotowe wypracowania na różne tematy.
m.in.
Adam Mickiewicz - Dziady.doc
Adam Mickiewicz - ojczyzna, patriotyzm.doc
Antysemityzm.doc
Bog, zycie i smierc w literaturze sredniowiecza, baroku, rom.doc
Bohaterowie Zeromskiego.doc
Bunt i ofiara.doc
Być czy mieć.doc
Czeslaw Milosz i Zbigniew Herbert, wielcy wspolczesni morali.doc
Czlowiek - istota zdeterminowana czy wolna, rozwaz ten probl.doc
Czy antysemityzm to tylko wytwor systemow totalitarnych w cz.doc
Czy antysemityzm to tylko wytwor systemow totalitarnych!.doc
Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej.doc
DwÓr w literaturze polskiej.doc
Dylematy moralne bohaterÓw Żeromskiego.doc
'Dziady' A.Mickiewicza i 'Wesele' S.Wyspianskiego - utwory p.doc
esej.doc
Etos rycerza i spiskowca.doc
Fascynacje czy poczucie obcosci.doc
'Faszyzm siega ludzkich dusz' - refleksje po przeczytaniu ut.doc
Henryk Sienkiewicz - nowele.docTopos smierci w literaturze.doc
Heroizm moralny bohaterÓw romantycznych i postaci z utworÓw .doc
HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza.doc
Indywidualizm.doc
J.Kochanowski jako obywatel, artysta, mysliciel.doc
'Ja kocham caly narod [...]'.doc
Jak literatura demaskuje mity narodowe.doc
Jak rozumiesz termin Przystosowanie.doc
Jak uleczyc swiat smiechem.doc
Jakie wartosci epoki oswiecenia przetrwaly do dzis a jakie o.doc
Kazdy nosi w sobie dzume, nikt bowiem , nikt na swiec.doc
Kopia Dylematy moralne bohaterÓw Żeromskiego.doc
Kopia 'Dziady' A.Mickiewicza i 'Wesele' S.Wyspianskiego - utwory p.doc
Krytyka szlachty.doc
Literatura 'czasow pogardy' swoista kronika losow czlowieczy.doc
Literatura oswieceniowa w sluzbie wychowania nowego pokoleni.doc
Ludzka natura.doc
Madrosc i piekno literatury staropolskiej.doc
Milosc - sila budujaca czy niszczaca.doc
Motyw buntu.doc
Motyw cierpienia 2.doc
Motyw cierpienia w Innym Świecie.doc
Motyw cierpienia.doc
Motyw matki.doc
Motyw patrioty.doc
Motyw poety i poezji.doc
Motyw pracy.doc
Motyw rewolucji.doc
Motyw rodziny.doc
Motyw rozmowy.doc
Motyw totalitaryzmu.doc
Motyw tragedii.doc
Motyw wsi.doc
Natura-rola natury w utworach A.Mickiewicza.doc
Obraz ŻydÓw.doc
Ojczyzna - patriotyzm.doc
Pieniądze przeciw ideii.doc
Pisarze baroku i oswiecenia w trosce o dobro kraju'.doc
poezjaadama.doc
Pokora i bunt wobec Boga.doc
Portret inteligenta.doc
Portret kobiet 2.doc
Portret kobiet.doc
Postawy obywateli wobec zagrozenia - 'Dzuma' A.Camusa.doc
Powstania narodowe i konspiracje jako temat literatury polsk.doc
Przyroda.doc
Quo Vadis.doc
Sad nad Polska i sen o Polsce w literaturze polskiego romant.doc
Sens patriotyzmu.doc
Serce swoje racje ma.doc
slowianie.doc
Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni.doc
Swiat wartosci a determinacja czlowieka przez historie - moj.doc
Topos rycerza.doc
Topos smierci w literaturze.doc
Totalitaryzm czasow wojny i okupacji.doc
Tragedia jest tam gdzie jest wybÓr.doc
Tragizm.doc
Trudny i trwaly poeto bedzie twoj urzad.doc
Trwale wartosci epoki staropolskiej.doc
Trwale wartosci oswiecenia i odrodzenia [co do dzis przetrwa.doc
Udowodnij ze tworczosc Jana Kochanowskiego byla ilustracja h.doc
Warszawa z lat wojny i okupacji.doc
Wizerunek inteligencji.doc
Zasadnicze kierunki wspolczesnej poezji.doc


KUNIEC
Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Twoje lektury na CD.zip
Twoje lektury na CD.zip
Zbiór kilkudziesięciu streszczeń różnych lektur. Wszystkie streszczenia czytane przez lektora! Wystarczy je wrzucić na słuchawki! Jest to jakieś tam rozwiązanie ( chociaż osobiście polecam przeczytanie lub wysłuchanie lektur w całości ), dla wszystkich tych przygotowujących się do matury, a także tych, którym na codzień czytanie lektur po prostu nie wychodzi, z różnych względów.
ZAWARTOŚć:
1. Adam Mickiewicz - Adam Mickiewicz - Dziady, część III
2. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz, księga II "Zamek"
3. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz, księga XI "Rok 1912"
4. Adam Mickiewicz - Romantyczność
5. Adam Mickiewicz - Stepy akermańskie
6. Biblia - Księga Hioba
7. Biblia - Księga Koheleta
8. Biblia - Księga Rodzaju
9. Biblia - Nowy Testament
10. Biblia - Pieśń nad pieśniami
11. Biblia - Przypowieść o siewcy
12. Biblia - Przypowieść o synu marnotrawnym
13. Biblia - Psalmy
14. Biblia - Stary Testament
15. Biblia - Wstęp
16. Bogurodzica
17. Bolesław Leśmian - W malinowym chruśniaku
18. Cypian Kamil Norwid - Fortepian Szopena
19. Czesław Miłosz - Campo di Fiori
20. Daniel Naborowski - Do Anny
21. Daniel Naborowski - Marność
22. Gustaw Herling-Grudziski - Inny świat
23. Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
24. Homer - Iliada
25. Homer - Odyseja
26. Ignacy Krasicki - Do króla
27. Ignacy Krasicki - Kruk i lis
28. Ignacy Krasicki - Pijaństwo
29. Ignacy Krasicki - Ptaszki w klatce
30. Ignacy Krasicki - Świat zepsuty
31. Ignacy Krasicki - Wstęp do bajek
32. Jan Andrzej Morsztyn - Cuda Miłości
33. Jan Andrzej Morsztyn - Do trupa
34. Jan Kasprowicz - Z chałupy - sonet I
35. Jan Kochanowski - Czego chcesz od nas Panie
36. Jan Kochanowski - Pieśń o spustoszeniu Podola
37. Jan Kochanowski - Pieśń Świętojańska o Sobótce
38. Jan Kochanowski - Tren I
39. Jan Kochanowski - Tren II
40. Jan Kochanowski - Tren III
41. Jan Kochanowski - Treny Wstęp
42. Julian Tuwim - Mieszkańcy
43. Julian Tuwim - Pogrzeb prezydenta Narutowicza
44. Juliusz Słowacki - Grób Agamemnona
45. Juliusz Słowacki - Testament mój
46. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - Hymn do Nirwany
47. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - Koniec wieku XIX
48. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - Widok ze Świdnicy do Doliny Wierchcichej
49. Krzysztof Kamil Baczyński - Ten czas
50. Leopold Staff - Ars poetica
51. Leopold Staff - Deszcz jesienny
52. Maria Konopnicka - Wojny najmita
53. Miron Białoszewski - Karuzela z madonnami
54. Mit o Dedalu i Ikarze
55. Mit o Edypie
56. Mit o Prometeuszu
57. Mit o Syzyfie
58. Molier - Skąpiec
59. Molier - Świętoszek
60. Pieśń o Rolandzie
61. Poezja dworska
62. Stanisław Wyspiański - Wesele
63. Stefan Żeromski - Przedwiośnie
64. Sławomir Mrożek - Tango
65. Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią
66. Wacław Potocki - Nierządem Polska stoi
67. Wacław Potocki - Transakcja wojny chocimskiej
68. Wacław Potocki - Zbytki polskie
69. Wiesława Szymborska - Kot w pustym mieszkaniu
70. William Szekspir - Makbet
71. Witold Gombrowicz - Ferdydurke
72. Władysław Reymont - Chłopi, tom I "Jesień"
73. Zbigniew Herbert - Przesłanie Pana Cogito
74. Zygmunt Krasiński - Nie-boska komedia


Kod
h

KUNIEC
Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: INDYA TY SóKO
Incuś napisał(a):

WYMUłAś PISDE I SFOJE BENKARTY?


Zamykana wielokrotnie po interwencjach łódzkiego Centrum Służby Rodzinie
strona o pedofilii wciąż działa. Policji od półtora roku nie udało się
namierzyć jej twórcy, ps. "Misiaczek".
"Mały Książę" to strona internetowa propagująca tzw. dobrą pedofilię.
"Miłość pedofilska różni się od miłości klasycznej tylko różnicą wieku
kochanków-przyjaciół" - można wyczytać na stronie. Witryna pod hasłem
równouprawnienia dzieci propagowała pedofilię. Jej tytuł - Mały Książę -
miał wywoływać pozytywne skojarzenia i zwabiać na stronę dzieci. I
rzeczywiście - przy wpisywaniu do google nazw różnych bajek czy
bajkopisarzy, pedofilska strona zawsze "wyskakuje" bardzo wysoko.
Zdaniem twórcy strony, który przedstawia się jako "Misiaczek", pedofilia
nie jest dewiacją, a pedofilami byli Kornel Makuszyński, Janusz Korczak
czy Stefan Żeromski.

Na stronie są zdjęcia uśmiechniętych dzieci i dorosłych. "Misiaczek"
używa języka pełnego miłości. Serwuje BHP pedofila, czyli porady, jak
kamuflować kontakty z dzieckiem i jak dyskretnie korzystać z
pedofilskich witryn. Zamieszcza też sugestie dla dzieci, jak mają bronić
pedofila, który został złapany przez policję. - Jesteśmy wstrząśnięci.
Ta strona jest groźna - powtarza wciąż Tomasz Bilicki z łódzkiego
Centrum Służby Rodzinie.

"Misiaczek" nie lubi dziennikarzy "Gazety" i zabrania im wchodzić na
swoją stronę. Nic w tym dziwnego, bo od półtora roku walkę o jej
zamknięcie prowadzi "Gazeta" w Łodzi i łódzkie Centrum Służby Rodzinie.
Na razie bez skutku. Centrum poprosiło już kilkakrotnie o interwencję
Prokuraturę Generalną i Rzecznika Praw Dziecka. Strona "Misiaczka"
przeniosła się więc z polskiego serwera na rosyjski, potem na
amerykański, obecnie jej odnośnik można znaleźć na międzynarodowym
pedofilskim portalu "Puellula".

Łódzkie Centrum Służby Rodzinie alarmuje, że tzw. pozytywna pedofilia to
plaga w internecie. - Będziemy uczyć nauczycieli i dzieci, jak się przed
nią bronić - zapewnia Bilicki. - Na stronach internetowych z tzw.
pozytywną pedofilią są fotografie szczęśliwych dzieci w objęciach
dorosłych. Nie ma nagości ani gwałtu. - Pod tym obrazem kryją się chore
treści. Tym bardziej niebezpieczne, że nie propagują pedofilii wprost -
ocenia Bilicki. - Jestem przerażony, że "pozytywna" pedofilia staje się
coraz bardziej obecna w życiu. Prześledziłem internet i znalazłem tam
mnóstwo takich stron. Są nawet specjalne fora, na których ludzie
wymieniają się zdjęciami ładnych dzieci, zrobionymi na przykład na
plaży. To nienormalne!

Co na to policja? - Przekazaliśmy namiary na stronę naszym służbom
kryminalnym - zapewnia nadkomisarz Magdalena Zielińska, rzecznik Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi. - Ale to potrwa, z dnia na dzień nie da
się ustalić, gdzie ta strona została umieszczona. Jeśli na serwerze
zagranicznym, będziemy musieli poprosić o pomoc w jej zamknięciu
odpowiednie służby.

Zanim łódzka policja ustali, gdzie "Misiaczek" jest, podpowiadamy
(ustalenie zajęło nam 5 minut): strona działa na niemieckim serwerze
JOKER.COM, należącym do spółki Langenbach.

Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: klasyka + e-booki


Hej ludziska jakie pamiętacie klasyczne powieści erotyczne, bo mi
przychodzi
do głowy tylko "Fanny Hill" i "Emmanuel" (czytałem coś jeszcze, ale
nie
pamiętam tytułów). Kto znas coś jeszcze, fajnie jakby oprócz tytuł był
krótki opis o czym to było. A może ma ktoś te książki w postaci
elektronicznej, mógłbym je wtedy czytać w podróży na palmie.


Nie wiem, co dla ciebie oznacza klasyka.

Jeżeli potrzebujesz klasycznego przepisu 'How to...' z pewnym zacięciem
literackim, to nic nie przebije świątobliwego Vatsjajany i jego
'Kamasutry'.

Jeśli szukasz dzieła literackiego, które porusza w jakiś sposób temat
seksu, to możesz zacząć od starożytnych mitologii (bogowie gzili się na
potęgę!) i ciągnąć równo do literatury współczesnej - pomijając jedynie
instrukcje obsługi żelazka czy innej snopowiązałki. Niektórzy balwierze
(od dzielenia włosa na czworo) przypisują treści erotyczne 'Kubusiowi
Puchatkowi' i 'Alicji w krainie czarów'.

W przypadku pośrednim możesz posłużyć się poniższą, daleko nie
kompletną, listą.

Osiemnastowieczna klasyka
Giovanni Boccaccio - 'Dekameron' (F)
Giacomo Girolamo Casanova - 'Historia mojego życia' (inny tytuł:
'Pamiętniki') [*] (F)

Rubaszne powieści z XVIII/XIX wieku
John Cleland - 'Pamiętniki Fanny Hill'
Henry Fielding - 'Tom Jones' (F)
Daniel Defoe - 'Miłosne przygody Moll Flanders' (F)

Klasyka dziewiętnastowieczna (UWAGA! Dla zaawansowanych! Te teksty nie
są łatwe do czytania.)
Donatien Alphonse Francois markiz de Sade - 'Zbrodnie miłości', 'Niedole
cnoty' (inny tytuł: 'Justyna czyli nieszczęścia cnoty'), '120 dni
Sodomy' (F), 'Julietta. Powodzenie występku'
Choderlos de Laclos - 'Niebezpieczne związki' (F5+, !)

Rodzime smaczki
Stefan Żeromski - 'Dzieje grzechu' (F2)
Zbigniew Nienacki - 'Raz w roku w Skiroławkach'

Dla odmiany trochę egzotyki
Miao Sing - 'Wyznania chińskiej kurtyzany' (!)
(anonim) - 'Kwiaty śliwy w kryształowym wazonie' (!)

Wiadomo, co
Emmanuelle Arsan - 'Emmanuelle' (F++)

Inne pozycje, wspomniane przeze mnie w tym wątku
Anais Nin - 'Delta Wenus' (F, !), 'Małe ptaszki'
Henry Miller - trylogia 'Różoukrzyżowanie' ('Sexus', 'Plexus', 'Nexus')
oraz 'Zwrotnik Raka' (F, !)
Pauline Regae - 'Historia O' (F)
Leopold von Sader-Masocha (albo von Sacher-Masoch) - 'Wenus w futrze'

W zależności od ustalonych kryteriów możesz dorzucić jeszcze dużo, dużo
więcej. Ale to już musi być twój wybór.
Literą F oznaczyłem sfilmowane pozycje, wykrzyknikiem - mój subiektywny
wybór.

[*] Bonus: Linki do pamiętników Casanovy po francusku
http://www-syscom.univ-mlv.fr/~vignat/Html/Casanova/
i angielsku (w ramach projektu Gutenberg)
http://www.gutenberg.net/etext01/csnva11.txt

Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: ortografia
On 2005-05-02 18:13:48 +0200, Piotr Karwowski
<pkarwowskiWYT@WYTNIJgmail.comsaid:


| jest niepotrzebnie skomplikowana.  niesamowite, ze niektorzy z
| zaszlosci historycznych potrafia robic cnote.

Nie masz zielonego pojęcia, czym jest język. Mylisz język naturalny ze
sztucznym. Nawet esperanto ma historię. Nie ma języka bez historii.
Nie ma języka bez wyjątków -- nie wszystko mieści się w
synchronicznych paradygmatach. Twoje zarzuty są dodatkowo śmieszne, o
tyle, że akurat ortografia i interpunkcja są na tle innych języków
nieskomplikowane. Jedną z najtrudniejszych obiektywnie rzeczy w
polszczyźnie jest połączenie luźnego szyku ze skomplikowaną fleksją,
np. zależnie od ujęcia, mamy od kilkunastu do kilkudziesięciu
koniugacji; i mimo to z fleksją mamy jakoś dużo mniej problemów niż z
ortografią. Bo nie sposób nie ćwiczyć nieustannie fleksji, można za to
unikać nauki ortografii -- i robić z tego ideologię.

Gdyby język nie ciągnął za sobą całego historycznego bagażu, byłby
kompletnie bezużyteczny. Nie można skrzyknąć się i umówić w jednej
chwili i powiedzieć "od teraz mówimy zupełnie od nowa: tak i tak".


W 1921 roku Bruno Jasieński ogłosił "mańifest w sprawie natyhmiastowej
futuryzacji żyća", w którym zaapelował: "Tszeba otwożyć naośćeż
wszystkie dżwi i okna, nieh wywieje ten swąd piwnic i kośćelnego
kadźidła, kturym od dźecka uczyli was oddyhać. Zaopatszeńi w
gigantyczne respiratory idźemy wam na spotkańe. Ogłaszamy za St.
Bżozowskim wielką wypszedaż staryh rupieći. Spszedaje śę za puł darmo
stare tradycje, kategorje, pszyzwyczajenia, malowanki i fetysze (...)
Będziemy zwoźić taczkami z placuw, skweruw i ulic mumie mickiwiczuw i
słowackih (...) Odżucamy parasole, kapelusze, meloniki, będźiemy hodzić
z otwartą głową. Tszeba, żeby każdy jaknajbardziej się opalił. Gdyby
Sejm polski obradował na powietszu, napewno mielibyśmy o wiele
słoneczniejszą konstytucję."

Stefan Żeromski, pierwszy nudziarz literatury polskiej, zareagował
bardzo agresywną polemiką "Snobizm i postęp", w której oskarżał
Jasieńskiego, że ten "Przekreśla naszą pięćsetletnią narodową pracę w
dziedzinie opanowania plemiennego języka przez pismo", a także "usiłuje
cofnąć polszczyznę do okresu między XIV a XV stuleciem, kiedy w

| Ortografii<< Stanisława Zaborowskiego z roku 1513 odróżniono | u<< i
| ó<<", oraz zapewniał, że że żadna reforma ortografii nigdy nie będzie


możliwa.

Historia przyznała rację Jasieńskiemu - ortografię w końcu jednak
zreformowano (polemika Żeromskiego używa pisowni nieprawidłowej według
dzisiejszych standardów), a nieco mniej klęcznikowy stosunek do mumii
"mickiwiczuw i słowackih" wszystkim bardzo by się przydał. Generalnie,
kiedy się czyta dzisiaj tę polemikę, Jasieński robi wrażenie człowieka
już rozumującego kategoriami XXI wieku, a Żeromski - jakiejś gadającej
mumii ("czy Mietek Fogg jeszcze śpiewa?").

Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: * * * (nadranne słońce...)
Dnia Wed, 16 Nov 2005 10:33:39 +0100, Tomasz Dryjanski napisał(a):


| ogniste słońce -
| wczorajsza partia szachów
| wysusza usta

Ogniste?
Ogniste flamenco, ognisty rumak, ognista wiedźma...
Jakoś mi nie tego.
No i te usta... Kojarzą się z brzegiem pucharu. ;)


Brawo! Twoje skojarzenie obejmuje zarówno
picie trunku jak rywalizację sportową (turniej szachowy) :

"Puchar: duże, ozdobne naczynie, zwykle w formie głębokiej czary lub
kielicha z nakrywą, służące dawniej do picia wina; wykonywane ze złota,
srebra, cyny, szkła, kości słoniowej i kamieni półszlachetnych, zwykle w
jednym egzemplarzu; dziś zwykle ze szlachetnego metalu lub kryształu dawane
jako rodzaj nagrody honorowej (np. w sporcie)"

                                                        PWN

Wydaje się, że Twoja krytyczna uwaga właśnie uzasadnia użycie "ust" :-)

Teraz trochę o ognistym słońcu -
ogniste słońce to inaczej słońce palące, zazwyczaj nie odczuwane _aż_ w taki
sposób przez człowieka. Słońce "ogniste" będzie natomiast dla kogoś
odczuwającego dotkliwe pragnienie i wystawionego na światło słoneczne, na
przykład dla podróżnika zagubionego na pustyni. Natomiast w normalnych
warunkach ogniste jak...wczorajsza  woda ognista ;-)

I trzy cytaty potwierdzające zasadność użycia ognistego słońca
jako słońca niecodziennego, dającego się nad wyraz we znaki:

 "A dopieroż gdy z wiosną pocznie ogniste słońce przepalać powietrze na
wskroś! Nastaje taki par, że koniec świata."

                            Stefan Żeromski "Popioły"

"Ale jaki straszny upał. Zaledwie odrobina wilgotnego powietrza przedziera
się przez maty naszych okien. Gorące wiatry ?hot winds? nasycone zarazem
skutkiem przesuwania się po rozległych równinach wschodu, palące swe
tchnienie wyziewały na wioski. Czas już, aby musson czerwcowy złagodził
atmosferę; ogniste słońce rzuca tak palące promienie, że uderzenie ich jest
śmiertelne."

                        Juliusz Verne "W płomieniach indyjskiego buntu"

                                *Zapach egzotyczny*

        Kiedy w ciepły, jesienny wieczór przymknę oczy
        I wdycham zapach twego gorącego łona,
        Zjawia mi się kraina ta błogosławiona,
        Gdzie się słońce ogniste jednostajnie toczy.

        Natura na tej wyspie gnuśnej a uroczej
        Rodzi szczególne drzewa i owoców grona.
        Postawa mężczyzn siłą i wdziękiem znaczona,
        Wzrok kobiet cię niezwykłą szczerością zaskoczy.

        Woń twoja w błogie kraje wiedzie moje kroki,
        Oto las masztów, żagli w wycięciu zatoki
        Wypoczywa po drodze z dalekiego świata,

        A zapach, który szerzą tamaryszków drzewa,
        Unosząc się w powietrzu, wciąż do mnie dolata
        I z śpiewem marynarzy w mej duszy się zlewa.

                        Charles Baudelaire
                        tłumaczenie: Jan Opęchowski

Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Ksiazki przedwojenne (1917 r.) i inne sprzedam.
Tanio sprzedam:

============================================================
Historya Manon Lescaut i kawalera des Grieux. Przełożyl Boy. Biblioteka Boya t.
16. Wydanie z *1917* roku. G. Gebethner i spółka. Kraków, Warszawa, Poznań -
ksiegarnia M. Niemierewicza. Nakładem tłómacza [pisownia z ó oryginalna]. Druk
W. L. Anczyca i spółki w Krakowie. Z książki tej odbito 50 egzemplarzy na
papierze czerpanym.
http://www.aukcja.com/servlets/auction.index?type=5&sessionId=0&aucti...

Syzyfowe prace. Stefan Żeromski. Nakładem Rady Polonii Amerykańskiej Polish War
Relief, Inc.. Printed in the United States of America by the White Eagle
Publishing Co., Trenton, N.J. 302 strony.
http://www.aukcja.com/servlets/auction.index?type=5&sessionId=0&aucti...

Ogniem i mieczem. Powiesc z dawnych lat. tom I. Henryk Sienkiewicz. Wydanie
Lwowskie, przedwojenne Ossolinskich. Lwów - Warszawa - Kraków Za podstawę
przedruku przyjęto tekst wydania II przejrzanego i poprawionego przez autora.
http://www.aukcja.com/servlets/auction.index?type=5&sessionId=0&aucti...

==============================
Zobacz takze:

1 rubel carski z 1898r - sprzedam:
http://www.aukcja.com/servlets/auction.index?type=5&sessionId=4211570...

100 rubli radzieckich z 1991 roku - sprzedam:
http://www.aukcja.com/servlets/auction.index?type=5&sessionId=4211570...

PEWEX - bony towarowe pekao 20 centow i 1 cent 1979 r. - sprzedam:
http://www.aukcja.com/servlets/auction.index?type=5&sessionId=4211570...

===============================

Literatura piekna, poezje,
kryminaly, sensacyjne, wojenne, lektury szkolne, encyklopedia, basnie,
fantastyka i inne.
patrz: news:detoptod2lokckqfaloagq2um93us15q33@4ax.com

=========================================================

Podreczniki do matematyki:
news:1lvjptg6prtl4lqoaiv0elbr91aut0hd3q@4ax.com

=========================================================

Podreczniki do fizyki:
news:f2uhptoupn837vt0eabfo38hk2suuq3akh@4ax.com

========================================================

Podreczniki do biologii:
news:motopt025bol57d74lenums44j9apa26cc@4ax.com

========================================================
Ksiazki w jezyku rosyjskim (beletrystyka, fantastyka, itp.) oraz do nauki
rosyjskiego:
news:ebtopt4579udtmisqh4bvgflkbgkdvsstr@4ax.com

========================================================

Dyskietki 3,5" Maxell MF 2HD Super RDII, 2.0MB, 100% Certified and Tested.
Made in England.
Maxell (U.K.) Ltd. Apley, Telford, Shropshire TF6 6DA, England.
news:d5a4ptst65g96pte5vca9tj0l3ckiu87r7@4ax.com

========================================================

Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Angielski - mala prosba o pomoc
Witam!
Nie mam nikogo pod reka kto jest mocny z angielskiego i zwracam sie do Was z
prosba o poprawke lub ew. dodanie czegos co by pasowalo :) przy wypelnieniu
ankiety (ponizej fragmenty):

What qualities would you bring into your work as a carer?

I am honest and patient. I like to work with people. I am always very
precise what I do so people which I care will be satisfed.

Why do you want to do care work?

As a carer I want helping patients as good as I can and earn money for
studies.
I might add that I am accustomed to working hard and I am attracted by the
idea of working in a large team in your company.

SKILLS & EXPERIENCE

Please give details about your experiences, qualifications and skills which
you believe are necessary for a care worker (eg First Aid, moving, bathing,
etc.)

- Taking care of children in their own home, preparing meals, helping them
to dress, taking them to and from school and the playground

- Taking care of my grandmother, shopping, washing

- Society for the prevention of cruelty to animals (preaparing meals,
helping them, adopting)


| czy moze jednak "Taking care of homeless animals (preaparing meals,
| helping them, adopting)"


- fluent computers attendance (Microsoft, Linux, MS Office)


| nie mialem innego pomyslu


- creating and editing computer graphic (Adobe Photoshop, Corel Photopaint)

- creator, player and member amateur ice-hockey team and association "TT"


| czy to nie maslo maslane? :)


- "x" - Commerce and service company
Responsibilities: Packing cargos
"xx" Work Agency, Poland
- "xxx" - Printing house worker
Responsibilities: Sorting and cleaning in factory area
- "xxxx" - Call center operator in financial company
Responsibilities: Invoicing, picking up the phones, basic accountancy


| moze ktos wie gdzie w sieci znajde nazwy stanowisk po angielsku i
| niektore specjalistyczne okreslenia obowiazkow?


- Occasionally works like preparing web projects, creating presentations,
multimedia stuff and giving computer lessons.

Ktora forma oznaczenia ze jest sie kawalerem jest lepsza? Single czy Mrs?

Na koniec jeszcze pytanie na potwierdzenie czy przy wymienianiu szkoly
prawidlowa forma jest uzycie np. "Stefan ÂŻeromski Secondary School No 5 in
GdaĂąsk" oraz "University of GdaĂąsk, Poland, Faculty of ..." oraz czy "Will
you have the use of a car for work?" dokladnie znaczy "Czy bedziesz mogl
uzywac samochodu w pracy czy raczej "Czy bedziesz mial samochod do pracy?"
(innymi slowy czy tu chodzi o posiadanie auta czy mozliwosc jego
prowadzenia?)

Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Angielski - mala prosba o pomoc

In news:d6tsnm$35i$1@nemesis.news.tpi.pl, Alan wrote:
I am honest and patient. I like to work with people. I am always very
precise what I do so people which I care will be satisfed.


I am always very thorough in everything I do so the people I look after
will be satisfied.


As a carer I want helping patients as good as I can and earn money for
studies.


As a carer I want to help patients as best I can, while at the same time
earning some money for my studies.


I might add


I would like to add


that I am accustomed to working hard and I am attracted
by the idea of working in a large team in your company.


Nie podoba mi siĂŞ uÂżycie tu sÂłowa attracted. MoÂże tak: "...and it would be
a pleasure for me to work as part of a large team in your company".


Please give details about your experiences, qualifications and skills
which you believe are necessary for a care worker (eg First Aid,
moving, bathing, etc.)

- Society for the prevention of cruelty to animals (preaparing meals,
helping them, adopting)
| czy moze jednak "Taking care of homeless animals (preaparing meals,
| helping them, adopting)"


Taking care of homeless animals at a society for the prevention of cruelty
to animals.
Tego, co w nawiasie, trochĂŞ nie rozumiem - pomagajÂąc w czym? AdoptujÂąc w
jakim sensie? No i literówka w przygotowywaniu.
Ale: czy to rzeczywiÂście sÂą umiejĂŞtnoÂści "necessary for a care worker"?
Podobnie jak to, co wymieniasz dalej - obsÂługa komputera itp.?


- fluent computers attendance (Microsoft, Linux, MS Office)
| nie mialem innego pomyslu


computer-literate
Absolutnie nie moÂże byĂŚ "computers attendance"


- creator, player and member amateur ice-hockey team and association
"TT"


W tym kontekÂście nie creator, tylko founder. Founder, player and member of
an amateur ice-hockey team and TT association. Nie wiem, co to jest TT -
czy ewentualny pracodawca bĂŞdzie wiedziaÂł?


- "x" - Commerce and service company


Trade and services company

Responsibilities: Packing cargos
"xx" Work Agency, Poland


MoÂże masz na myÂśli "employment agency"?

- "xxx" - Printing house worker
Responsibilities: Sorting and cleaning in factory area


Sorting and cleaning the factory area.

- "xxxx" - Call center operator in financial company


in a financial company

Responsibilities: Invoicing, picking up the phones,


answering phone calls


basic accountancy
| moze ktos wie gdzie w sieci znajde nazwy stanowisk po angielsku i
| niektore specjalistyczne okreslenia obowiazkow?


Poszukaj w sieci "Dictionary of Occupational Titles".


- Occasionally works
jobs
like preparing web projects, creating
presentations, multimedia stuff


"stuff" nie jest sÂłowem, którego naleÂży uÂżywaĂŚ w oficjalnych pismach typu
CV


Ktora forma oznaczenia ze jest sie kawalerem jest lepsza? Single czy
Mrs?


Na pewno nie Mrs, bo to oznacza "pani" (uÂżywa siĂŞ w odniesieniu do
mĂŞÂżatki). Single owszem.


Na koniec jeszcze pytanie na potwierdzenie czy przy wymienianiu szkoly
prawidlowa forma jest uzycie np. "Stefan ÂŻeromski Secondary School No
5 in GdaĂąsk" oraz "University of GdaĂąsk, Poland, Faculty of ..."


Tak.


oraz
czy "Will you have the use of a car for work?" dokladnie znaczy "Czy
bedziesz mogl uzywac samochodu w pracy czy raczej "Czy bedziesz mial
samochod do pracy?" (innymi slowy czy tu chodzi o posiadanie auta czy
mozliwosc jego prowadzenia?)


Posiadanie.

Pozdrawiam,

Hania

Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Siebie za nieprzeczytanie "Chlopow"
"KG" <k@poczta.onet.plwrote in <9d959l$82@news.tpi.pl:


Gdybym przeczytal ta ksiazke, jedna z niewielu lektur, ktorej nie
zaliczylem, to z radoscia polecialbym po pierwszym temacie, ktore
dotyczylo wsi,


...i brzmiał 'Wieś nie jest prosta jakby się zdawało' (Stefan Żeromski) -
odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposoby widzenia
wsi w literaturze'. Żeby nie zastrzeżenie, że to ma być widzenie w
literaturze to można by po takim temacie pojechać jak doński kozak po
stepie :) Bo można by było na ten przykład dać przykład (uch, ale
redundancja) Leppera. I już wesoło i nie tak prosto, jakby się zdawało.


a tak to musialem sie pomeczyc nad trudniejszym trzecim
zadaniem, ktore brzmialo:

3) "Najwyższa to doskonałość umieć zażywać szczerze swego istnienia".
Rozważ ponadczasowość słów Montaigne'a, odwołując się do utworów pisarzy
różnych epok. (Podkarpacie).


Co oni na tych maturach z tymi pisarzami i literaturą. O ile ciekawszy
byłby taki temat gdyby oprócz literatury można było tu wrzucić film,
teatr, własne wspomnienia i inne tego typu pierdy. Ja to bym teraz nie
zdał chyba matury bo bym nie potrafił rzeźbić zdań typu: Ksiądz Robak
dosięgnął najwyższej doskonałości, bo umiał zażyć szczerze swego
istnienia, o czym przekonuje nas dobitnie historia z czarną polewką etc.
etc. Bueee.


Przez pierwsze dwie godziny bylem bliski zalamania, bo niewiele moglem
sobie przypomniec, ale szczesliwie udalo mi sie omowic zachowania
bohaterow "Ferdydurke", ""Dzumy" , "Malego Ksiecia" i "Roku 1984" na
prawie dziewieciu stronach.


A gdyby tu było przedszkole w przyszłości i zdawałbym maturę jeszcze raz
to bym tu wcisnął jeszcze 'Mistrza i Małgorzatę' i 'Popiół i diament'.
Ale ja swoją zdawałem w czasach gdy tworzył się węgiel kamienny a
komunizm nad Wisłą umierał i temat miałem jak najbardziej apropos:
Grudziński i Borowski jako kronikatorzy czasów nieludzkich bo już wolno
było czytać i 'Inny świat' i 'Archipelag Gułag' i Orwella. 19 stron i
piątka :) To było piękne.


Przy okazji wazelinka dla pewnej sprzedawczyni z kiosku, ktora mi
zyczyla polamania piora, mimo, ze mnie znala jedynie z widzenia! :)))
Swiat ma jednak swoje dobre strony, wbrew utyskiwaniom wielu grupowych
malkontentow! :))


Czy kolega ma jakieś alibi towarzyskie do licznie tu zgromadzonych? ;)
Przecież my tu utyskujemy i utyskamy tylko po to, żeby nie wyjść z wprawy
:) Bo każdy przecież widzi, że świat ma jednak swoje strony. Ja na
przykład dzisiaj w końcu zainaugurowałem sezon rowerowy i teraz siedzę na
kilku miękkich poduszkach i czuję się jak po dwudniowym gay-party. Ale
jest pięknie.


Pozdrawiam serdecznie wszystkich! Trzymajcie za nas (maturzystow)
kciuki! :))


No kurna, pewnie że trzymamy. Przecież wy jesteście przyszłością tego
kraju. Nie, no poważnie. Trzymam bo pamiętam jaki to był stres i jak
człowiek kolekcjonował wszystkie wyrazy otuchy, pociechy (spoko, zdasz na
luzie, wszyscy zdają etc.) i jak mu to pomagało. Połam młody człowieku
pióro na jutrzejszym pisemnym i żebyś zdawał w jak najmniejszej ilości
egzaminy ustne. A poza tym matura to furda. Schody zaczynają się dopiero
na wstępnych. Ale tym zestresujesz się gdzieś tak za około 2 miesiące
:))) A na razie - powodzenia.


--
Analiza uryny może wykryć chorobę jednostki, analiza urny - chorobę
całego społeczeństwa.


I to jest bardzo celne spostrzeżenie :)

Radek MWZ Peace III

Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Na żądanie raz mozna :)
Witam,
Na żądanie Kasicy:

Ulica Żytnia to ulica idąca od Żelaznej do Sokołowskiej na Woli.
Była to dawna droga narolna stanowiąca przedłużenie Nowolipia, biegnąca
granicą wygonu Starej Warszawy i ról  Brygidek. W 1776 została przecięta
okopami, a jej część w obrębie wałów, od Żelaznej do obecnej Okopowej,
została uregulowana i stała się ulicą.
Nazwę Żytnia otrzymała od rozciągających się tam pól obsianych żytem.
Role przy Żytniej rozparcelowano pod ogrody warzywne i sady gdzie wkrótce
potem wybudowano 9 niewielkich domów i domków drewnianych.
W 1792 przy Żytniej, między Karolkową i Młynarską, założono cmentarz
kalwiński (spoczywa tam Stefan Żeromski).
Po zniesieniu okopów po 1875 ulicę uregulowano od Okopowej do Młynarskiej.
W tym czasie zaczęto parcelować ogrody przy Żytniej między Żelazną i Okopową
i zabudowywać je domami murowanymi i kamienicami o skromnych, przeważnie
brzydkich fasadach.
Przy rogu Wroniej (dziś skwer Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i
Żytniej wzniesiono w rozległym ogrodzie obszerne schronisko dla dziewcząt,
zwanych wówczas Magdalenkami.
Żytnia przedłużana była dwukrotnie w 20-leciu międzywojennym: ok. 1928
przeprowadzono Nowożytnią od Młynarskiej do ul. Tyszkiewicza, ok. 1935 nazwę
tę zniesiono i Nowożytnią włączono do Żytniej; ok. 1938 przedłużono Żytnią
do Płockiej.
W 1944 zabudowa ulicy Żytniej została prawie całkowicie zniszczona. Ok. 1951
Żytnia znalazła się w obrębie dzielnicy Młynów (dawna wieś Młynów, której
nazwa pochodzi od młynów, których było w tej okolicy kiedyś około 200),
zaczęto ją zabudowywać 3-piętrowymi domami mieszkalnymi. Przy Żytniej w
pobliżu ul. Leszna, Wroniej i Wolność, wybudowano Centralny Dworzec
Autobusowy PKS.
Po 1956 Żytnią przedłużono do Sokołowskiej, kontynuując zabudowę.

Skręcając z Żelaznej w lewo w Żytnią napotykasz niewielką kapliczkę przy ul.
Wolność.
Za nią ogólniak (o ile dobrze pamiętam to 30 chodziło tam sporo moich
znajomych).
Na rogu Żytniej i Okopowej znajdziesz sklep z materiałami propagandowymi
gdzie nabyłem flagę Warszawy wiszącą teraz w Kriście.
Trochę dalej przy Gibalaku (ul. Gibalskiego zwana tez Garownią, gdzie swego
czasu nie było miesiąca bez zabójstwa, tygodnia bez paru awantur)
nieśmiertelny monopol.
Przy skrzyżowaniu z Karolkową jedna z najnieprzyjemniejszych (swego czasu)
komend dzielnicowych milicji w Warszwie, tam też swego czasu znajdował sie
stołeczny Wydział Ruchu Drogowego. Za nią moja podstawówka (166).
Na rogu Żytniej i Młynarskiej było kiedyś kasyno milicyjne, potem galeria
sztuki, która zdaje się nie wytrzymała praw rynku.
Idąc dalej, za ulicą Szlenkierów znajduje się doskonale niegdyś zaopatrzony
sklep rybny.
Z pustymi butelkami biegałem do skupu tuż przed ulicą Tyszkiewicza.
A za nią po prawej stronie tajemnicza budowla z czerwone cegły z podjazdem
dla ciężkich samochodów, zazwyczaj zamknięta. Coo.... to.... mooogło...
byyyyć?
Potem już Lumumby (teraz z powrotem Płocka), a za nią wspaniała piekarnia w
pawilonach. Chlebek i bułeczki jak malowane. Nawet w niedzielę rano.
Rzut czapką i kończyła się ulica Syreny.
Stosunkowo młoda ulica, na odcinku od Górczwskiej prosta, wcześniej
pokręcona.
Bo osiedlowa lat 50-tych. Jej nazwa pochodzi jak najbardziej od Syreny, ale
raczej tej Hotelowej. Tam bowiem właśnie wybudowano Hotel Syrena (Z trójcy
warszawskich hoteli: Warszawa, Saski, Syrena). Lubię tą ulicę. Na rogu
Górczewskiej i Syreny po schodkach w dół jest cukiernia Gajkowicza. Bardzo
dobre ciastka.
Ale wracając na Żytnią, spaceru już niewiele. Kończy się ona na
Sokołowskiej.
Filia Instytutu Fizyki gdzie brat kolegi produkował nadprzewodniki, jakieś
warstaty, parking. A dalej za torami - Moczydłowskie górki. Chulało się na
sankach, że hej!

Chyba się rozpisałem.
Myślę, że jeśli będą takie następne teksty to podam adres do witryny (chyba,
że będą krótkie -:)

Pozdrawiam
Szuwaks

Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: 3 wrzesnia 1939 Anglia i Francja...
3 wrzesnia 1939 Anglia i Francja...
1-szego wrzesnia 1939 "führer" III-ciej Rzeszy, Adolf Hitler wydal rozkaz do
ataku na Polske. Jednym z pretekstow byl Gdansk, miasto zamieszkale w ponad
95% przez Niemcow, ale "oderwane" od Niemiec, oraz tzw. "polski korytarz",
ktory "prowadzil" z Polski do polskiego brzegu Baltyku (Gdynia, Hel) i
oddzielal glowna czesc Niemiec od Prus Wschodnich, sprawiajac, ze po 1-szej
wojnie swiatowej, Niemcy skladaly sie z dwoch odzielnych czesci. Gwarantami
tego "staus quo" w tej czesci Europy byly panstwa zwycieskie w 1-szej wojnie
swiatowej (tzw. Ententa), przede wszystkim Anglia i Francja. 3 wrzescia
wypowiedzialy one Niemcom wojne i zazadaly wycofania wojsk niemieckich z
Polski oraz powrotu do stanu terytorialnego sprzed 1-szego wrzesnia. "Führer"
oczywiscie odmowil, rezultatem czego byly wydarzenia z lat nastepnych: w roku
1940 Francja poniosla wprawdzie kleske w wojnie z Niemcami, ale Anglia oparla
sie ich agresji, a nastepnie wciagnela do wojny po swojej stronie USA i ZSRR
(zakulisowe rozmowy z Rosja prowadzili oni podobno, kiedy ZSRR byl jeszcze
oficjalnie "sojusznikiem III-ciej Rzeszy"). Hitler, w rezultacie swojej
decyzji rozpoczecia wojny z Polska musial pozniej "przetrawic" znacznie
wieksze "upokorzenia" niz tylko Gdansk i "polski korytarz". Czy tak musialo
byc? Z pewnoscia nie, gdyby obie strony konfliktu byly rozsadne. Fakt, faktem
- Gdansk byl niemiecki w ponad 95% i wiekszosc jego mieszkancow chciala z
pewnoscia powrotu do Niemiec. Mogli na to jednak poczekac dluzej i zrealizowac
swoje zamiary droga pokojowa. Zgodnie z postanowieniem Traktatu Wersalskiego,
port gdanski mial sluzyc Polsce, a "wolne miasto Gdansk" znalazlo sie w
polskiej strefie celnej. Po odzyskaniu przez II RP niepodleglosci byl to dla
niej jedyny wielki port morski. Tym niemniej Polska nie stawiala w 100% na
Gdansk. Rozpoczeto budowe portu w Gdyni, ktory wkrotce przescignal Gdansk pod
wzgledem przeladunkow i stal sie najwiekszym portem na Baltyku. Zbudowano tez
linie kolejowa, ktora przebiegala wylacznie przez polskie terytorium i
umozliwiala przewoz towarow z glebi kraju do portu w Gdyni. Po latach, moze
jeszcze nie 20-tu, ale na przyklad 40-tu (1979) port w Gdansku prawdopodobnie
nie bylby juz dla Polski sprawa "zycia i smierci" i byc moze, zgodnie z wola
wiekszosci mieszkancow Wolnego Miasta wrociloby ono do Niemiec, podobnie
jak Hong-Kong wrocil do Chin w roku 1997. Mogloby sie to odbyc uroczyscie, z
odegraniem hymnow panstwowych i ze zmiana flag na Westerplatte. Wola
mieszkancow powinna byc najwazniejsza. Jednak przy przedwojennej mentalnosci
polskiej (tzw."wymachiwanie szabelka"), a takze i niemieckiej takie
rozwiazanie sprawy byloby z pewnoscia nie do pomyslenia.
Po pierwsze Niemcy nigdy nie traktowali Polski jako rownorzednego partnera i
juz samo istnienie niepodleglej Polski, obejmujacej jakies tereny nalezace
dawniej do Niemiec, uwazali za obraze, niemal jak "spluniecie w twarz". Biorac
udzial w 1-szej wojnie swiatowej, Niemcy mierzyli bardzo wysoko - chcieli
zamienic sie rolami w Wielka Brytania i po jej pokonaniu zostac nowymi "panami
swiata". I wcale nie byli bez szans. I tu nie tylko poniesli kleske, ale
jeszcze Polacy zaczeli w ich mniemamiu "panoszyc sie" i buntowac. Korzystajac
z oslabienia Niemiec po 1-szej wojnie swiatowej zaczeli wzniecac powstania
(slaskie, wielkopolskie) i "szabla" oraz "plebiscytem" chcieli oderwac dla
siebie jak najwiecej. Uwazali, ze przegrane Niemcy "skonczyly sie" na dobre i
daleko "nie pociagna", oraz, ze beda juz tylko "cofac sie na zachod".
(Stefan Zeromski - "Wiatr od morza"). Natomiast Niemcy W okresie III-ciej
Rzeszy czuli sie w stosunku do Polakow niemal tak, jak biali plantatorzy z
amerykanskiego poludnia w stosunku do Murzynow; powstanie niepodleglej
Polski bylo dla nich tym, czym zniesienie niewolnictwa, ba, bunt Murzynow z
amerykanskiego poludnia przeciwko bialym plantatorom. Przed rokiem 1939 Polska
miala niewielki dostep do Baltyku, ale cieszyla sie "jak dziecko" z tego co
posiadala. Gdzieniegdzie istnieli ludzie o mentalnosci "jastrzebi", marzacy o
tym, aby oderwac od Niemiec jeszcze wiecej, ale wiekszosc spoleczenstwa bala
sie o to, zeby nie stracic tego, co juz posiadala. W wyniku 2-giej wojny
swiatowej Polska otrzymala "w prezencie od aliantow", glownie Stalina,
znacznie wiecej - ponad 500 km morskiego wybrzeza.I "polski Baltyk" jest
znacznie szerszy niz "niemiecki Baltyk"- przez "polskie" morze jest znacznie
dalej do drugiego brzegu (do Szwecji i do Danii).

"W polityce, podobnie jak w milosci, zdarza sie, ze odwrot jest forma zwyciestwa"
(Charles de Gaulle) Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Co sie stalo 15 sierpnia 1920 roku ?
15 sierpnia jest świętem Wojska Polskiego. W tym dniu wojsko polskie i Polacy czczą chwałę oręża polskiego oraz pamięć poległych w walkach o niepodległość Polski. Święto jest obchodzone w rocznicę "Cudu nad Wisłą", czyli Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, w wyniku której, w okolicach Radzymina pod Warszawą, została powstrzymana nawała wojsk sowieckich.Już w 1923 roku, marszałek Józef Piłsudski, ogłosił rocznicę "Cudu nad Wisłą" świętem państwowym i Dniem Żołnierza Polskiego. Święto nie było nigdy anulowane żadnym aktem prawnym. Obchodzono je podczas II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Polskim do 1947 roku. W następnych latach zaniechano jego obchodów i ustanowiono Dzień Wojska Polskiego w dniu 12 października, upamiętniając w ten sposób chrzest bojowy 1 DP im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. W latach 1990 do 1992 Święto Wojska Polskiego obchodzono w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia konstytucji majowej. Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.
Lord Edward D'Abernon nazwał Cud nad Wisłą 18 największą bitwą w dziejach świata. Kluczowym jej momentem była Bitwa Warszawska. Bolszewickie wojska były zagrożeniem dla naszej niepodległości i światowej cywilizacji.Wiosną 1920 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski, chcąc zabezpieczyć nasze ziemie wschodnie od bolszewickiego zagrożenia, postanowił pomóc w utworzeniu sprzymierzonego z nami państwa ukraińskiego. Doszło do wyprawy na Kijów, który został wyzwolony spod bolszewickiego jarzma. Brak Ukraińskiej pomocy i wycofanie części wojsk do kraju spowodowały, że gdy bolszewicy podjęli ofensywę, to nie można było zatrzymać ich naporu. Trzeba się było cofać. Zagony bolszewickie doszły do Wieprza, Bugu i Narwi. Naczelnik Józef Piłsudski postanowił zrealizować stary plan generała Ignacego Prądzyńskiego z 1831 roku. Chciał wyciągnąć bolszewików najdalej w kierunku zachodnim i znienacka uderzyć od południa na ich zaplecze, otaczając przy pomocy całości naszych sił. Linie frontu podzielono na trzy części. Na północy dowodzić miał generał Władysław Sikorski, pośrodku - generał Józef Haller, a na południu - sam Naczelnik.Generał Józef Haller naznaczył linię obronną od Narwi po Świder. Centralnym punktem był Radzymin. Na początku lipca 1920 roku bolszewicy ruszyli do generalnej ofensywy w kierunku Warszawy. Dowódca sił sowieckich Michał Tuchaczewski w rozkazie do swoich żołnierzy stwierdził : "Ponad Martwym ciałem Białej Polski, jaśnieje droga ku ogólnoświatowej pożodze". Na skutek liczebnej przewagi przeciwnika oddziały zaczęły się cofać. Niepomyślne wieści napływające z linii frontu powodowały narastający niepokój o los stolicy i niepodległość Polski. Dopiero na ziemi Radzymińskiej zatrzymano kroczącą na Warszawę armię sowiecką. Przez 3 sierpniowe dni pod Radzyminem decydowały się losy całej Europy.
Bitwa o Radzymin ściągnęła na teren walk wiele osobistości z życia politycznego i społecznego odrodzonej Ojczyzny. Żołnierzy odwiedził Premier Wincenty Witos, Minister Spraw Wewnętrznych Leopold Skulski, późniejszy Marszałek Sejmu Maciej Rataj. Korespondentami wojennymi byli na tym terenie: Stefan Żeromski, Karol Irzykowski, Adam Grzymała-Siedlecki. Bitwa pod Radzyminem nie dopuściła do zajęcia przez bolszewików Warszawy, nie pozwoliła przełamać linii Wisły i pozwoliła Naczelnikowi Józefowi Piłsudskiemu wykonać manewr Hannibala z bitwy pod Kannami, Napoleona Bonaparte z bitwy pod Austerliz czy plan generała Ignacego Prądzyńskiego z lata 1831 roku.
W warunkach nowoczesnej wojny pozwoliła także wykonać genialny manewr generałowi Władysławowi Sikorskiemu. Bitwa przyczyniła się pośrednio do sukcesu w postaci Traktatu Ryskiego i ochrony naszego dalszego istnienia narodowego i państwowego. Zatrzymała pochód bolszewizmu na zachód. Koszty sukcesu były wysokie: 3042 żołnierzy poległych, rannych i zaginionych. Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Komunizm awas ksztalcil abyscie mogli zyc godnie
WUML to inny skrót: Wojewódzki
> Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu, żaden tam wyzszy.

A jaka to roznica (no chyba ze dla absolwenta tej 'zacnej' placowki, wtedy
zwracam honor) - tutaj jakis mlody towarzysz nie wierzyl ze byl jakis
uniwersytet w Polsce przed wojna.
I ze to towarzysz z NKWD Bierut razem z dobrym wujkiem Stalinem przyniesli
Polsce uniwersytety. No wlasnie - przyniesli takie WUMLe.

Co do Pastusiaka - nie watpie ze znal stosunki w USA. Od tego byl w PZPR.
Przypomnijmy sobie jak postrzegana jest ta dosyc zalosna postac (do wynajecia za
garsc dolarow) :

Pan Pastusiak jest człowiekiem inteligentnym, oczytanym, obytym, władającym
językami. Wykształcony w USA "amerykanista", zięć stalinowca Edwarda Ochaba,
cudownie uzdolnione dziecko pezetpeeru, wyhodowane na propagandowego pieska,
który przez większą część dorosłego życia ujadał na NATO, Zachód, USA,
obszczekiwał prezydentów, ubolewał nad wegetacją amerykańskiego proletariatu,
rozwodził się nad prześladowaniami działaczy Komunistycznej Partii USA.
Pastusiak jeździł po świecie bez skrępowania, czytał wraże gazety i magazyny
(dla przypomnienia Drogiej Młodzieży wyjaśnię, że takowe były w PRL-u odbierane
przez celników na granicy), zaprzągł swą inteligencję w kierat wierutnego kłamstwa.
Rozumiem ludzi, którzy mówią: "Byłem młody, byłem głupi, mało wiedziałem, dałem
się komunie wpuścić w maliny, dzisiaj to wszystko widzę, wiem i szczerze
żałuję". Pan Longin Pastusiak do grona takich osób nie należy. On nie był
wpuszczany w maliny, lecz świadomie wpuszczał w nie innych. Takich rzeczy nie
robi się z głupoty, lecz z cynicznego wyrachowania. Na dodatek, p. Pastusiak
swej peerelowskiej przeszłości nie żałuje, on za te lata lasowania ludziom
mózgów nie przeprasza, nie płoni się ze wstydu. Gdzie tam! On uważa, że PRL nie
była pod butem sowieckim, lecz po prostu była "państwem rządzonym przez lewicę".
Nie tak dawno, obecny Marszałek Senatu, jeszcze jako poseł SLD (w PZPR był do
samego końca - samorozwiązania tej haniebnej organizacji) blokował ustawę
sejmową oddającą cześć działaczom WiN, tłumacząc, że w latach 1944-48 w Polsce
"toczyła się wojna domowa", a WiN nie walczył z sowieckim okupantem,
wprowadzającym stalinowski terror, a z polską lewicą! Pastusiak powiedział:
"(...) czy dokonując tak wielu aktów terroru, niektóre oddziały WiN dobrze
zasłużyły się ojczyźnie, jak to określa projekt uchwały. Skoro większość ofiar
była po stronie lewicy, to czy i tym pomordowanym ludziom nie należy również
wyrazić hołdu?".
Mamy więc do czynienia z niezdekomunizowanym komunistą, który usiłuje nam
wmówić, że powojenni komuniści nie byli zgrają renegatów chodzących na pasku
ościennego imperialnego mocarstwa, lecz "lewicą", zwalczaną przez "prawicowe", w
domyśle, ugrupowanie "Wolność i Niezawisłość". Fakt, że WiN był próbą podjęcia
politycznej (nie zbrojnej) kontynuacji AK, p. Pastusiak wygodnie pomija.
Stefan Żeromski tak pisał o Polakach sprowadzających w 1920 r. bolszewików do
Polski: "Kto na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga odwiecznego
naprowadził, zdeptał ją, stratował, splądrował, spalił, złupił rękami
cudzoziemskiego żołdactwa, ten się wyzuł z Ojczyzny. (...) Na ziemi polskiej nie
ma dla tych ludzi już ani tyle miejsca, ile zajmą stopy człowieka, ani tyle, ile
zajmie mogiła". Tak pisano w czasach, kiedy zdrajcy nie mieli jeszcze wpływu na
wychowanie Polaków, kiedy nie robili pokoleniu za pokoleniem dziur w mózgu. Dziś
na ziemi polskiej, ci, co ją przez dziesiątki lat gwałcili, mają się całkiem
dobrze, kwitną, promienieją, obrastają w sadełko. I członkiem tegoż Towarzystwa
jest właśnie p. Longin Pastusiak.
I to właśnie ów były szczekacz PZPR-u ma dzisiaj budować mosty z Polakami
mieszkającymi poza granicami Kraju, Polonią, ludźmi, którym udało się uciec z
obozu, którzy walczyli o wolną Polskę, kombatantami, żołnierzami Andersa,
Maczka, emigracją "solidarnościową"?!

Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: upiory transformacji
Gdy rozum spi , budza się demony"
Coraz częsciej zaczyna u mnie dominować przekonanie po lekturze pozycji
T.Lisa "Co z ta Polską" i nie tylko niej, że dzisiejszy stan III RP ( ba czy
ja wiem czy to rzeczywiście III ??) to pochodna ułożenia się z elitami
poprzedniego systemu. Więcej , przykład fraternizacji A.Michnika z byłymi
komunistami, którzy przedzierzgnęli się w krótkim okresie czasu
w "szanownych socjaldemokratów" też była przyczynkiem, że zamazana została
demarkacyjna linia podziału pomiędzy 50 letnim okresem "zniewalania
umysłów" a nową nadchodzącą III RP. Uważam , ze brak tej linii podziału
( a właściwe jej systematyczne jej niwelowanie - przez kogo
to internauci sa na tyle swiatli , że sobie doskonale zidentyfikują )
powoduje , ze dzisiejsi obywatele ( zarówno Ci , którzy poprzedni system
znaja z autopsji jak i Ci , którzy zgłębiaja jego meandry z podręczników
historii) powinni mieć jasny punkt odniesienia do takiego elementu przełomu.
Ta granica wskazywałaby, ze od 1989 , zyjemy juz w nowej rzeczywistości oraz,
że funkcjonujemy w niej na innych zasadach. To nie bylo proste, bo byliśmy
pionierami w demontowaniu "najweselszego baraku" RWPG a tym samym w obaleniu
tego niewydolnego, chorego systemu.Czesi , szli juz przetartymi szlakami, ale
ich stać było aby dawnych towarzyszy i aparatczyków odsunąć od stanowisk
na wystarczajacy okres czasy by móc dokonać zasadniczych zmian w omawianym
zakresie.
Węgrzy tego do końca tez nie uczynili i maja sytuacje podobna do naszej
, z tym , że to jest mniejszy kraj i w tym sensie problem zdecydowanie
mniejszy.
U nas nastepstwem tego zaniechania był szybki powrót "socjaldemokratów" ( de
facto komunistów ) do władzy , wybór A.Kwasniewskiego na urząd prezydenta a w
konsekwencji masa afer natury agenturalnej, w sferze ekonomicznej etc.
To, że ludzie powiedzmy językiem ("Rejsu")części społeczeństwa afirmueje dziś
przywódców takich jak A.Lepper to ani chybi tez następstwo tak fachowo
wykreowanej rzeczywistosci.
Dla mnie taka linia demarkacyjna istniała , istnieje ba i będzie w mej
swiadomości istniec niezależnie od indoktrynacji speców od socjotechniki.
Niestety tej opercaji nie da sie juz przeprowadzić w dniu dzisiejszym.
A te kiladziesiąt procent społeczeństwa, które nie stało sie beneficjentami
istoynych dla kraju przemian , głosujacych obecnie na tego demagoga i
politycznego prestidigitatora to właśnie są , te koszty transformacji ( czy jak
to woli bezkrwawej rewolucji ).Tylko , że moim zdaniem Polski dziś nie stać na
kolejne potężne koszty eksperymentów wydaniu formacji tych hochsztaplerów.No
ale cóż demokracja to taki system , że w nim głos oddany przez szeregowego
zwolennika parti A.Leppera jest tak samo wazny jak głos profesora. Na razie
nikt sensowniejszego systemu nie wynalażł i wcielił go w życie.

"Im kultura niższa, tym naśladownictwo bardziej rozwiniete"/Stefan Żeromski/
Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: upiory transformacji
owszem o pracy u podstaw tez juz pisałem na FK w innym wątku.Tez żałuję, że nie
mozna tych tradycji pozytywistycznych kultywować od poczatku okresu
transformacji ale zdaję sobie sprawę , ze problemów było co nie miara i trzeba
było zajmować sie sprawami najbardziej palącymi - vide gaszenie inflacji,
wprowadzenie wolności "słowa" , podejmowanie decyzji co do funkcjonowania
struktur państwa np. kwestia opcji zerowej dot. resortu spraw wewnetrznych czy
słuzb specjalnych etc.
Tak jak napisałem , naród dzis nie ma odniesienia do punktu zwrotnego w
najnowszej historii naszej ojczyzny.I byc moze tu jest bład nowych elit, które
tego przełomowego momentu jednoznacznie nie określiły.Takie miekkie pzrejście
do poprzedniego systemu do III RP, nie prowadzi u wiekszości rodaków do
konotacji, że dzis funcjonujemy w innej rzeczywistości i realiach opartych na
zupełnie nowych nieznanych im zasadach.Tzn. dzis los mój ewentulanie mojej
rodziny ( planowanej rodziny ) w wiekszym stopniu zalezy od moich waznych
życiowych wyborów takich jak dalsza nauka po maturze, rozpoczęcie własnego
przesięwzięcia a z tym ostatnim chlodna kalkulacja czy ono ma realne szanse
powodzenia itd. Większość ludzi tego nie jest sobie w stanie przyswoic.Myśli w
dalszym ciągu rewindykacyjnie i tu ze wsparciem ich w takim myśleniu przychodzi
w sukurs przewodniczący SAMOOBRONY.Niczego nie musi tłumaczyc, wykładać on po
prostu w prosty zagospodarowuje ten "ugór" bez wiekszego wysiłku.Właśnie nowe
elity nie sprostały zadaniu.One powinny sie skoncentrować na tym aby w Polsce B
umozliwić też w mniejszym ale widocznym stopniu poprawę ich losu , poprzez
rozwijanie własnej prtzedsiebiorczości.Do tego jest potrzebne wspacie
materialne i niemałe - zgoda.Ale jesli będzie sie wyłącznie czedkac na
zagranicznych inwestorów tak jak to ostatnio było na Dolnym Śląsku gdzie ,
inwestor zrezygnował ponieważ nie było zadnej infrastruktury tzn.drogi,
bocznicy itp. To ja sie pytam , co tym ludziom maja do zaoferowania????
I właśnie remedium na bolączki tej Polski B ma rzecz jasna A.Lepper.
A czy tak byc powinno , błedy zaniechania sa zarówno przez wszystkich , którzy
władzę piastowali w minionym 15 leciu ale wieksze kroki w tej materii popełnili
postkomuniści , ktorzy w 1993 roku porzejmując władzę jechali na wskaźnikach
wzrostu wypracowanych przez "majacego cały czas odejść" L.Balcerowicz o
bieżącym okresie nawet nie chcę wspominać bo mnie napawa abominacją i
idiosynkrazją.To rząd AWS się przeliczył z reformatorskimi pomysłami i poniósł
faisko, między innymi dlatego ,że był zakładnikiem i funkcjonował pod dyktat
związków zawodowych.Polsce potrzebny jest silny rząd prawicowy ( nie chodzi tu
wyłącznie o prawicowe konotacje pochodzenia , ale o solidne podstawy programowe
ugrupowań, które czerpią z dokonań np. J.Smitha, Fryderyka Hayek'a ) ,
nieumoczony w żadne wcześniejsze struktury władzy.Ja na razie takowego na
horyzoncie nie widzę i to przyprawia mnie o ból głowy.

"Im kultura nizsza, tym nasladownictwo bardziej rozwinięte"/Stefan Żeromski/ Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Żeromski i problem grobów dzialaczy KPP na Powązka
Żeromski i problem grobów dzialaczy KPP na Powązka
Stefan Żeromski i problem grobów działaczy KPP, w alei zasłużonych na
Powązkach.

Czy w świetle fragmentów prozy Stefana Żeromskiego groby działaczy
Komunistycznej Partii Polski (od siebie dodam - także innych prominentnych
działaczy PZPR) powinny zostać usuniętę z alei zasłużonych na Powązkach?
Czy elementarne poczucie sprawiedliwościniw wymaga zmiany obecnej sytuacji:
- w tych samych honorowych alejach leżą ofiary z katami?

Czy też, grobów nie należy ruszać z uwagi na utrwalony obyczaj?

"Któż to byli ci trzej goście, którzy w tych izbach mienili się rządem
polskim? Czy ich lud polski wybrał, czy ich ktokolwiek na tej ziemi
mianował? Lud polski, czy naród polski, tak rozumiany, jak to jest w ich
zwyczaju, nie naznaczał żadnego z nich na godność, którą sobie wybrali.
Naznaczeni zostali przez kogoś zwyższa, w obcym kraju, w swym zespole, w
swej partyi. Jako takich możnaby ich nazywać tylko komisarzami w znaczeniu,
jakiego ten wyraz nabrał w opinii ludowej polskiej podczas długoletniej
działalności komisarzy "po krestjańskim diełam, za poprzedniej inwazyi
carów moskiewskich na ziemię polską. I tamci stawali przecie w obronie ludu
polskiego wobec ucisku szlachty. Tamci także opierali pomoc swoją dla
chłopów polskich na nieprzeliczonej ilości bagnetów. Jedna tylko różnica:
tamci komisarze nie byli z naszego rodu. Krew polska nie płynęła w ich
żyłach. Ci rodacy dla poparcia swej władzy przyprowadzili na nasze pola, na
nędzne miasteczka, na dwory i chałupy posiedzicieli, na miasta przywalone
brudem i zdruzgotane tyloletnią wojną - obcą armią, masę złożoną z ludzi
ciemnych, zgłodniałych, żądnych obłowienia się i sołdackeij rozpusty. W
pierwszym dniu wolności, kiedyśmy po tak strasznie długiej niewoli ledwie
głowy podnieśli, całą Moskwę na nas zwalili.
(...)
Na odgłos strzałów, rozlegających się za Bugiem dr. Julian Marchlewski,
jego kolega Feliks Dzierżyński pomazany od stóp do głów krwią ludzką, i
szanowny weteran socyalizmu Feliks Kohn - dali drapaka z Wyszkowa. Pozostał
po nich tylko wielki swąd spalonej benzyny, trocha cukru, oraz wspomnienie
dyskursów, prowadzonych przy stole i pod jabłoniami cienistego sadu. Przed
wyjazdem dr. Julian Marchlewski powtarzał raz wraz melancholijnie:
"Miałeś, chłopie złoty róg,
Miałeś, chłopie, czapkę z piór...
Został ci się ino sznur..."
Jak w wielu innych rzeczach, tak i tutaj, niedoszły władca mylił się
zasadniczo. Złotego rogu Polski, wcale w ręku nie trzymał. Czapka krakowska
również mnie nie przystoi. Jeżeli jaki strój, to już chyba okrągła,
aksamitna czapeczka moskiewska, obstawiona wokoło pawiemi piórami prędzej
mu będzie pasowała. Tę już do końca życia nosić mu wypadnie. Nawet do
biednego sznura od polskiego złotego rogu nie ma prawa ten najeźdźca. Kto
na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga odwiecznego
naprowadził, zdeptał ją, stratował, splądrował, spalił, złupił rękoma
cudzoziemskiego żołdactwa, ten się wyzuł z ojczyzny. Nie może ona być dla
niego już nigdy domem, ni miejscem spoczynku. Na ziemi polskiej nie ma dla
tych ludzi już ani tyle miejsca, ile zajmą stopy człowieka, ani tyle, ile
zajmie mogiła." Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Geothe, Conrad i Gombrowicz wracają do kanonu l...
Odp.
1) Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
2) Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór)
(wywal) 3) Jan Andrzej Morsztyn - wybór wierszy
(wywal) 4) Daniel Naborowski - wybór wierszy
5) Wacław Potocki - wybór wierszy
6) Ignacy Krasicki - satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
(wywal) 7) Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz
8) Adam Mickiewicz - Dziady cz. III
9) Juliusz Słowacki - Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
10) Zygmunt Krasiński - Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie
rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
11) Adam Mickiewicz - wybór wierszy
12) Juliusz Słowacki - wybór wierszy
13) Cyprian Kamil Norwid - wybór wierszy
14) Bolesław Prus - Lalka
(wywal) 15) Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem - fragmenty: przy mogile Jana i
Cecylii, przy mogile powstańców
16) Eliza Orzeszkowa - Gloria victis
17) Maria Konopnicka - Mendel Gdański
18) Bolesław Prus - Kamizelka
(wywal) 18) Henryk Sienkiewicz - Potop
19) Kazimierz Przerwa-Tetmajer - wybór wierszy
20) Jan Kasprowicz - wybór wierszy
21) Leopold Staff - wybór wierszy z różnych epok
22) Stanisław Wyspiański - Wesele
(wywal) 23) Władysław Stanisław Reymont - Chłopi (t. I)
(wywal) 24) Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni
25) Stefan Żeromski - Przedwiośnie
26) Witold Gombrowicz - Ferdydurke - rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
27) Zofia Nałkowska - Granica
28) Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w
Auschwitzu..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
29) Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat
30) Bolesław Leśmian - wybór wierszy
31) Julian Tuwim - wybór wierszy
32) Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy
33) Czesław Miłosz - wybór wierszy
34) Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy
35) Tadeusz Różewicz - wybór wierszy
36) Zbigniew Herbert - wybór wierszy
37) Miron Białoszewski - wybór wierszy
38) Wisława Szymborska - wybór wierszy
39) Stanisław Barańczak - wybór wierszy
40) Jan Twardowski - wybór wierszy
41) Sławomir Mrożek - Tango
42) Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

- literatura powszechna

1) Sofokles - Król Edyp
2) Horacy - wybór pieśni
3) William Shakespeare - Makbet
4) Molier - Świętoszek
5) Johann Wolfgang Goethe - Cierpienia młodego Wertera
6) Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
7) Joseph Conrad - Jądro ciemności
8) Albert Camus - Dżuma

Poziom rozszerzony - jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

- literatura polska

1) Jan Kochanowski - Treny
2) Juliusz Słowacki - Kordian
3) Witold Gombrowicz - Trans-Atlantyk
4) Maria Kuncewiczowa - Cudzoziemka
5) Stanisław Ignacy Witkiewicz - Szewcy

- literatura powszechna

1) Dante Boska Komedia - fragmenty Piekła
2) Jan Wolfgang - Goethe Faust - część I: fragmenty sceny w pracowni
(rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
3) Franz Kafka - Proces
4) Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
I od razu jest miejsce. Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Matura 2009: łatwy polski, popularna geografia
Dałem podrzutka.

Szkoła LPR, czyli potwora PiSiORa,
czyli Trans- Potwór z Szambooperfumerii!

Jak widzę szkołę, idę na drugą stronę,
przecież te dzieciaki są takie zboczone.
Jak taki mnie mija, patrzę na rozporek
czy wystaje jemu przypadkiem PiSiORek.
Ręka w kieszeni gniecie przyworek orzechowski,
ogląda goliznę, co wywieszą kioski.
Jeszcze pewnie was to za bardzo nie zdziwi,
widziałam jak taki zajadał hiwi.
A na tym hiwi są takie ostre włoski,
to pewnie wirusy panie Orzechowski?
Jak wkładam moherek, to jest taki boski,
a włożyć hiwi to zostają włoski!

Dobrze, dobrze przyworku orzechowski,
opróżnić biblioteki, księgarnie i kioski,
z tego badziewia z seksem przedmałżeńskim,
jak Goethe Niemiec na widoku miejskim,
albo Herling Grudziński z „Innym Światem”,
brak wyobraźni, może ćpać bliźniak z bratem?
Zgroza ten Gombrowicza „Trans-Atlantyk”,
nie ustąpimy, są Chałupy i Bałtyk.
Zrozumieć Witkacego, to się zagłodzi,
wiadomo szewc pije, bez butów chodzi.
Buty oddać to może nasz Wojtyła,
przykład by Polska po naszemu żyła.
Kafka szkaluje Zdzisia sprawiedliwość.
wywalić go nakazuje przyzwoitość.
Po co to dzieciom, uczonym i Wam,
mamy Radio Maryja i TiVi Trwam.
I rząd te stacje tak bardzo docenia,
że ciągle zaprasza się do ględzenia.


1. Dla jasności:

Lektury:

1. literatura polska

* Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
* Jan Kochanowski – pieśni i treny (wybór)
* Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy
* Daniel Naborowski – wybór wierszy
* Wacław Potocki – wybór wierszy
* Ignacy Krasicki – satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
* Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
* Adam Mickiewicz Dziady cz. III
* Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
* Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie
rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
* Adam Mickiewicz – wybór wierszy
* Juliusz Słowacki – wybór wierszy
* Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy
* Bolesław Prus Lalka
* Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty: przy mogile Jana i Cecylii, przy
mogile powstańców
* Eliza Orzeszkowa Gloria victis
* Maria Konopnicka Mendel Gdański
* Bolesław Prus Kamizelka
* Henryk Sienkiewicz Potop
* Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy
* Jan Kasprowicz – wybór wierszy
* Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok
* Stanisław Wyspiański Wesele
* Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)
* Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
* Stefan Żeromski Przedwiośnie
* Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
* Zofia Nałkowska Granica
* Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w
Auschwitzu..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
* Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
* Bolesław Leśmian – wybór wierszy
* Julian Tuwim – wybór wierszy
* Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy
* Czesław Miłosz – wybór wierszy
* Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy
* Tadeusz Różewicz – wybór wierszy
* Zbigniew Herbert – wybór wierszy
* Miron Białoszewski – wybór wierszy
* Wisława Szymborska – wybór wierszy
* Stanisław Barańczak – wybór wierszy
* Jan Twardowski – wybór wierszy
* Sławomir Mrożek Tango
* Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. literatura powszechna

* Sofokles Król Edyp
* Horacy – wybór pieśni
* William Szekspir Makbet
* Molier Świętoszek
* Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
* Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
* Joseph Conrad Jądro ciemności
* Albert Camus Dżuma

Poziom rozszerzony [»»»]
jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. literatura polska

* Jan Kochanowski Treny
* Juliusz Słowacki Kordian
* Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk
* Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
* Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

2. literatura powszechna

* Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła
* Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania
Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
* Franz Kafka Proces
* Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i
interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom
poetyce lub konwencji.
Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Ludzie bezdomni + Dżuma - praca
Ludzie bezdomni + Dżuma - praca
TEMAT 10
Człowiek wobec cierpienia innych. Na podstawie cytowanych fragmentów Dżumy
Alberta Camusa i Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego omów postawy oraz
motywy postępowania ich bohaterów: doktora Rieux, Tarrou, ks. Paneloux i
Tomasza Judyma. Wykorzystaj także swoją wiedzę o obu utworach.

Stefan Żeromski Ludzie bezdomni

Ja muszę rozwalić te śmierdzące nory. Nie będę patrzał, jak żyją i umierają
ci od cynku. Polne kwiaty w doniczce, to tak... To dobrze... Ale czy można?
[…]
— Przecie to ja jestem za to wszystko odpowiedzialny! Ja jestem!
— Ty...odpowiedzialny?
Tak! Jestem odpowiedzialny przed moim duchem, który we mnie wola: „nie
pozwalam!” Jeżeli tego nie zrobię ja, lekarz, to któż to uczyni? Tego nikt...
— Tylko ty jeden?
— Otrzymałem wszystko, co potrzeba... Muszę oddać, com wziął. Ten dług
przeklęty... Nie mogę mieć ani ojca, ani matki, ani żony, ani jednej rzeczy,
którą bym przycisnął do serca z miłością, dopóki z oblicza ziemi nie znikną
te podłe zmory. Muszę wyrzec się szczęścia. Muszę być sam jeden. Żeby obok
mnie nikt nie był, nikt mię nie trzymał! […]
- Ja cię nie wstrzymam... […]
— Ty mię nie wstrzymasz, ale ja sam nie będę mógł odejść. Zakiełkuje we mnie
przyschłe nasienie dorobkiewicza. Ja siebie znam. A zresztą... nie ma już co
mówić...

Albert Camus Dżuma

Doktor otworzył okno [ Oto pewność: w codziennej pracy. […] Najważniejsze —
to do brze wykonywać swój zawód. […]
Tarrou patrzył na niego szarymi i spokojnymi oczami.
— Jednak uważa pan, jak Paneloux, że dżuma ma swoje dobre strony, że otwiera
oczy, że zmusza do myślenia. […]
— Jak wszystkie choroby na świecie. Ale to, co odnosi się do wszelkiego zła
na tym świecie, odnosi się również do dżumy. Pozwała urosnąć niektórym. Kiedy
się jednak widzi biedę i cierpienie, jakie przynosi, trzeba być szaleńcem,
ślepcem lub łajdakiem, żeby się na nią zgodzić. […]
— A więc — powiedział Tarrou. — Dlaczego okazuje pan tyle poświęcenia, skoro
nie wierzy pan w Boga? [ Jest pan lekarzem dla idei?
— Mniej więcej — odparł doktor. […] Kiedy wybrałem ten zawód, był to wybór w
pewien sposób abstrakcyjny […] A potem zobaczyłem, jak się umiera. […] I
zrozumiałem, że nie będę mógł się do tego przyzwyczaić. […]
— Kto pana tego wszystkiego nauczył, doktorze? […]
— Bieda. […] Sądzę, że nie mam upodobania do bohaterstwa i świętości.
Obchodzi mnie, żeby być człowiekiem.


Proszę o pomoc i wzkazówki jak napisać pracę. Za jakie szczegóły i walory
dostanę punkty? A może ktoś ma klucz odpowiedzi do pracy? Dziękuję i
pozdrawiam!
Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: ile bylo teraz próbnych matur? centrum, śląsk...?
Jak już tak podajemy wszystkie tematy z poprzednich lat :) to były takie:

MAJ ROK 2003
PODSTAWOWY: Temat 1. Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama
Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń
emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej
epopei.
Adam Mickiewicz Pan Tadeusz [Epilog – fragment]
Temat 2. Cezarego Baryki zmagania z polskością i Polską. Interpretując fragment
Przedwiośnia, zwróć uwagę na rozterki bohatera związane z określeniem własnej
tożsamości. Wnioski z analizy odnieś do refleksji wyniesionych z lektury całej
powieści.
ROZSZERZONY: Temat 1. Żywotność motywu „non omnis moriar” w literaturze
polskiej poświadczają między innymi utwory Ku Muzom Jana Kochanowskiego i Do
losu Juliana Tuwima. Na podstawie tych tekstów zaprezentuj różnice w sposobie
ujęcia motywu oraz rozważ przyczyny takiego ujęcia.

STYCZEŃ ROK 2003
PODSTAWOWY: Temat 1. Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w
Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu
stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie.
Temat 2. Gustawa Herlinga–Grudzińskiego Inny świat. Wyjaśnij tytuł na podstawie
podanego fragmentu. Czy opisany mechanizm systemu działał w pełni skutecznie?
Odpowiedź uzasadnij argumentami z całego utworu. Gustaw Herling-Grudziński:
Ręka w ogniu (fragmenty)
ROZSZERZONY: Temat 1. Jak pisarze odpowiadają na pytanie o rolę „bagażu
pamięci” w życiu człowieka? Interpretując fragment prozy Aleksandra Jurewicza
oraz wiersz Czesława Miłosza, zwróć uwagę na sposób kreowania przestrzeni i
czasu oraz miejsce owego „pamiętam” w relacji mówiących.
Temat 2. Ucztowanie jako motyw literacki. Analizując podane fragmenty, zwróć
uwagę na sposoby obrazowania oraz porównaj stosunek autorów do szlacheckiej
tradycji ucztowania zaprezentowanej w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza i
Przedwiośniu Stefana Żeromskiego.

MAJ
ROK 2002
PODSTAWOWY: Temat 1. Jaką funkcję pełni Mazurek Dąbrowskiego w Panu Tadeuszu
Adama Mickiewicza? W pracy wykorzystaj znajomość utworu Józefa Wybickiego
i podanych fragmentów Pana Tadeusza.
Temat 2. Zanalizuj przedstawioną poniżej scenę i objaśnij, na czym polega jej
dramatyzm oraz kluczowy charakter w powieści Granica Zofii Nałkowskiej.
ROZSZERZONY:
Temat 1. Różne literackie wersje mitu o Narcyzie.
Owidiusz Metamorfozy (fragm. Baśń o Narcyzie), Maria Pawlikowska - Jasnorzewska
Narcyz – analiza i interpretacja porównawcza.

CZERWIEC
ROK 2004
Temat 1: Romantyczna koncepcja poety jako przywódcy narodu.
Zinterpretuj podany fragment, odwołując się do swojej wiedzy o Konradzie ?
bohaterze III cz. Dziadów Adama Mickiewicza
III cz. Dziadów, Akt I, Scena II Improwizacja
Temat 2: Różne oblicza heroizmu. Na podstawie podanych fragmentów Nad Niemnem
Elizy Orzeszkowej wyjaśnij symbolikę dwóch mogił.

Z INFORMATORA:
PODSTAWOWY
1. Obraz utraconej ojczyzny we fragmencie epilogu "Pana Tadeusza". Co z tego
obrazu odnajdujesz w całym poemacie "Pana Tadeusza"?
2. Wynalazcy i ich wynalazki. Co na ten temat pisał Bolesław Prus (zacytowany
fragment "Lalki") i Stefan Żeromski (znany ci wątek szklanych domów
w "Przedwiośniu)
ROZSZERZONY
3. Dorastanie poety - ukazane Curriculum Vitae etapy życia bohatera
lirycznego. Przedstaw typowe dla nich postawy i nastroje wyrażone w znanych ci
wierszach Leopolda Staffa.
4. Spotkania wrogów w "Iliadzie" Homera i "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza.
Porównaj fragmenty. Zwróć uwagę na rodzaj przedstawionych sytuacji, portrety
bohaterów i wpisany w tekt obraz człowieka.

Z tych skopiowanych tematów jasno wynika, że "Pan Tadeusz" to temat rzeka i
wcale bym się nie zdziwiła jakby pojawił się i nas na maturze, co mnie
specjalnie nie cieszy ;/

Pozdrawiam :) Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Wykaz lektur na maturę 2007
Nie zmieniło się?
Czyli będzie to: (?)

Obowiązujący spis lektur

Na poziomie podstawowym:
1. literatura polska:
-Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej,
-Jan Kochanowski – pieśni i treny (wybór),
-Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy,
-Daniel Naborowski – wybór wierszy,
-Wacław Potocki – wybór wierszy,
-Ignacy Krasicki – satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny,
-Adam Mickiewicz Pan Tadeusz,
-Adam Mickiewicz Dziady cz. III,
-Juliusz Słowacki Kordian akt II, akt III sc. 5 i 6,
-Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie
rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa),
-Adam Mickiewicz – wybór wierszy,
-Juliusz Słowacki – wybór wierszy,
-Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy,
-Bolesław Prus Lalka,
-Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty: przy mogile Jana i Cecylii,
przy mogile powstańców,
-Eliza Orzeszkowa Gloria victis,
-Maria Konopnicka Mendel Gdański,
-Bolesław Prus Kamizelka,
-Henryk Sienkiewicz Potop,
-Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy,
-Jan Kasprowicz – wybór wierszy,
-Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok,
-Stanisław Wyspiański Wesele,
-Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I),
-Stefan Żeromski Ludzie bezdomni,
-Stefan Żeromski Przedwiośnie,
-Witold Gombrowicz Ferdydurke – rodz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X,
XII, XIV,
-Zofia Nałkowska Granica,
-Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią(Pożegnanie z Marią, U nas, w
Auschwitzu..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem),
-Gustaw Herling-Grudziński Inny świat,
-Bolesław Leśmian – wybór wierszy,
-Julian Tuwim – wybór wierszy,
-Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy,
-Czesław Miłosz – wybór wierszy,
-Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy,
-Tadeusz Różewicz – wybór wierszy,
-Zbigniew Herbert – wybór wierszy,
-Miron Białoszewski – wybór wierszy,
-Wisława Szymborska – wybór wierszy,
-Stanisław Barańczak – wybór wierszy,
-Jan Twardowski – wybór wierszy,
-Sławomir Mrożek Tango,
-Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem,
Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.
2. literatura powszechna:
-Sofokles Król Edyp,
-Horacy – wybór pieśni,
-Wiliam Szekspir Makbet,
-Molier Świętoszek,
-Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera,
-Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara,
-Joseph Conrad Jądro ciemności,
-Albert Camus Dżuma
Przeglądaj resztę odpowiedzi z tematu